PERSOONLIJK ADVIES OF VRAGEN? Wij helpen u graag!

Belangrijkste fiscale aspecten

Promotionele producten en business gifts (zoals eindejaarsgeschenken) vallen onder verschillende fiscale regels, zowel voor wat directe belastingen als btw betreft. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen geschenken aan klanten en geschenken aan eigen personeel.

Geschenken aan personeel

 • Voor Sinterklaas, kerst- en eindejaarsgeschenken kunnen cadeaus gegeven worden voor een maximumbedrag van 40 EUR inclusief btw. Bij Sinterklaasgeschenken is het overigens niet alleen de werknemer die een cadeau mag ontvangen, maar ook zijn of haar kinderen ten laste. Voor die kinderen geldt de limiet van 40EUR ook.
 • Voor een verjaardag is het maximumbedrag dat aan een cadeau besteed mag worden 40 EUR (inclusief btw)
 • Voor een huwelijk of wettelijk samenwonen staat het bedrag op 245 EUR.
 • Voor pensionering is er een bedrag beschikbaar van 40 EUR per dienstjaar met een maximum van 1000 EUR.
 • Voor een eervolle onderscheiding is het maximumbedrag vastgelegd op 120 EUR.

Geschenken aan klanten

 • De regel is dat er één keer per jaar een geschenk van maximaal 50 EUR (exclusief btw) mag gegeven worden bij wijze van getrouwheid. Het gevend bedrijf moet kunnen bewijzen dat het geschenk ook ontvangen is.
 • Niet eender welk relatiegeschenk kan ingebracht worden. Wijnen en port vallen onder deze 50 EUR regel. Gedestilleerde dranken als gin en whisky niet.

Geschenken als promotioneel instrument

Een bedrijf kan klanten of prospects meerdere malen per jaar een cadeau geven als promotioneel item. Ook hiervoor zijn er regels.

 • Het geschenk moet voorzien zijn van het logo van het gevend bedrijf op een manier dat het niet verwijderd kan worden.
 • Het moet gegeven worden met het oog op het vergroten van de verkoop van producten en diensten.
 • Het moet ‘breed’ verspreid worden.
 • De waarde van zo’n geschenk moet in verhouding staan tot de waarde van het product dat je verkoopt. De wet zegt dat het geschenk van ‘geringe waarde’ moet zijn. Dit is een relatief begrip omdat het gezien moet worden in verhouding met het product dat je promoot.
 • Een promotioneel item is fiscaal inbrengbaar als een kost. De btw is aftrekbaar.

Promotionele items voor het personeel

Promotionele items kunnen ook aan het personeel gegeven worden. Ze zijn ook fiscaal inbrengbaar. Voorwaarde is dat het item aan een voldoende groot publiek getoond wordt. Een t-shirt dat het personeel krijgt bij deelnamen in groep aan een loopevenement als de 20 kilometer van Brussel valt onder promotie. Ook een welkomstpakket met items voorzien van een logo voor de nieuwe werkgevers valt hieronder.

 

Bron : BAPP