PERSOONLIJK ADVIES OF VRAGEN? Wij helpen u graag!

Privacy verklaring

Art & Graphics draagt zorg voor uw privacy en handelt daarbij in overeenstemming met de bepalingen van de Europese privacywet.

Lees deze verklaring om meer te weten over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt, zoals hieronder beschreven

Veiligheid

Art & Graphics verbindt zich ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens verzameld.

De gegevens die u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie te kunnen leveren en u nieuwbrief(en) te sturen.

Door deze persoonlijke gegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Art & Graphics deze gegevens mag bewaren en bewerken voor bovengenoemde doeleinden.

Cookies

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel  en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser lat toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw  harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie  van uw internetbrowser.

Recht van aanpassing en verbetering

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende vraag aan Art & Graphics gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan u ook vragen om de gegevens te corrigeren welke onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wijzigingen

Art & Graphics behoudt zich et recht voor om de privacyverklaring aan te passen. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 19 november 2017.